2013, ജനുവരി 5, ശനിയാഴ്‌ച

വിശേഷങ്ങള്‍എന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ
നാട്ടിട വഴിയിലെ
കാട്ടു ചെമ്പോത്തിന്
നിന്നെ അറിയാമോ ?

വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയില്‍
അടയാളമായ് നില്‍ക്കുന്ന
പൂവരശ്ശിനോ ?

മാസക്കുളി കണ്ട് കണ്ട്
പൂക്കുലച്ച
കുള വക്കിലെ
പൂ കൈതക്ക് ?

കായലോരത്തെ
മണല്‍പ്പരപ്പില്‍
ഇളവെയിലില്‍ ഈറന്‍
ഉണക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
ആവണി  കാറ്റിന് ?


അറിയാം അല്ലെ ?
നാട്ടില്‍ എത്തുമ്പോളെല്ലാം
ഇരുത്തി മൂളി ചെമ്പോത്തും
പൂഞ്ചില്ല കുലുക്കി പൂവരശും
പൂവോല നീട്ടി കൈതയും
കളിയാക്കി തോണ്ടി കാറ്റും
നിന്റെ വിശേഷങ്ങള്
ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ....