2013, ജനുവരി 5, ശനിയാഴ്‌ച

മഴപ്പനി
എത്ര പറഞ്ഞു,
എത്രയെത്രയെത്ര പറഞ്ഞു,
പെയ്യാന്‍ പൊവാ,
കുടചൂടിക്കോ,
ഇറയത്ത് കയറിനിന്നോ,
വഴിമാറി നടന്നോ..

എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി?

പൂവിനോ പുല്ലിനോ
പുല്‍ച്ചാടിക്കോ കൊടുക്കാതെ
മുഴുവനും കൊണ്ടീട്ടിങ്ങനെ
തണുത്ത് വിറച്ച് പനിച്ച് കിടക്കാന്‍
ഇടക്കിടെ മഴത്തുള്ളികളെ ചര്‍ദ്ദിക്കാന്‍
നല്ല രസമുണ്ടോ?
ഏറെ സുഖമുണ്ടോ?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: