2013, ജനുവരി 16, ബുധനാഴ്‌ച

ശേഷംമതിലിനപ്പുറം 
നില്‍ക്കുമ്പോള്‍
എന്തോരു ചന്തമായിരുന്നു ,
ചിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തൊരു 
ചേലായിരുന്നു.
ഇതളുകള്‍ക്കൊക്കെ 
എന്തൊരു മണായിരുന്നു 

പറിക്കല്ലേ...പറിക്കല്ലേന്ന്,
പലരും പറഞ്ഞു
കേട്ടില്ല,
ഇറുത്തെടുത്ത്
വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു,

ഇപ്പൊ, പൂവേ,
നിന്നെ കാണാന്‍
ഒരു ചന്തവുമില്ല
ചിരിക്കൊന്നും ഒരു ചേലുമില്ല..
ഇതളുകള്‍ക്ക്
മണമേയില്ല..

1 അഭിപ്രായം:

ajith പറഞ്ഞു...

ആശ അറുപതുനാള്‍
മോഹം മുപ്പതുനാള്‍

(ഒരു തമിഴ് പഴമൊഴിയാണ്)